Bağış ve Yardım Politikası

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve Yardım Politikası, 28.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunularak aynen kabul edilmiştir.

Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul' da belirlenir, ilgili hesap dönemi içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulur.

Kampanya ve etkinlikler için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.