KVKK Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz ve İş Ortaklarımız,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Ersan Alışveriş Hizm. Ve Gıda San. Tic. AŞ ("ERSAN")'nın aydınlatma yükümlülüğü (KVKK md. 10) bulunduğundan bu kapsamda işbu metin ile sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenler, veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin konularda sizi en şeffaf şekilde bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

Bu metinde;

 • Şirket merkezinin ziyaret etmeniz,
 • Şirketin müşterisi olmanız,
 • ERSAN'nın www.kimmarket.com uzantılı internet sitesini ziyaret etmeniz ,
 • Ticari iletişim kanalları ile ERSAN'nın kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu ürünler ve ticari koşullara ilişkin bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz,
 • İletişim kanalları üzerinden iletişime geçmeniz,
 • vb nedenlerle

veri işleme süreçleri oluşmakta ve kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. 

ERSAN olarak; Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir yatırımcı, ziyaretçi ve iş ortağı deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site'de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için www.kimmarket.com adresinde yer alan "çerez politikası" metnini inceleyebilirsiniz.

ERSAN kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Güvenlik politikaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.kimmarket.com adresindeki "Güvenlik Politikaları" metnini inceleyebilirsiniz.

1.    Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

ERSAN tarafından;  müşterilere sunulacak her türlü hizmet kapsamında kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin muhatabını belirleyerek bahsi geçen faaliyetlere ilişkin her türlü bilgilendirme ve değerlendirmeyi en kısa sürede ve en doğru şekilde gerçekleştirebilmek üzere müşterilere ait bilgileri tespit için kimlik, adres, vergi numarası, başkaca kişisel ve finansal bilgileri kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ticari faaliyeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile mahkemeler başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari nitelikteki tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, müşteriler tarafından talep edilen her türlü hizmeti en kaliteli şekilde sunabilmek ve müşteriler ile akdedilmiş olan sözleşmelerin getirdiği yükümlülükleri ifa edebilmek, müşterilerin yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, gerektiğinde sözleşmeleri yenilemek ve yeni sözleşme ihtiyaçları kapsamında müşterilere daha çabuk hizmet verebilmek amacıyla müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

2.   Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nelerdir; 

Genel Olarak;

 • Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,
 • Hizmet ve ürünlerimizin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, fırsat habercisi kampanyalarımızı mail ya da sms yoluyla göndermek,
 • Basılı yayınlar/ yazışmalar göndermek; elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 • Pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon / profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,
 • Servislerimizi ve hizmetlerimizi müşterilerimize özel ve kişisel hale getirmek,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim faaliyetlerini yapmak,
 • İşe alım süreçlerinde başvurularınızı değerlendirmek,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini artırmak, eğitim ve kariyer planlarını belirlemek, iş güvenliğini sağlamak,
 • Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmalarla ilgili duyuruları yapmak/ ödüllerinizi göndermek,
 • Kiralık yer temini için teklif almak,
 • Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ERSAN açıklamanıza konu olan şirket ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ERSAN tabii olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • ERSAN ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ERSAN tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme ,sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek,
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,
 • Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;
 • ERSAN tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ERSAN'nın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Şirket Merkezimizi ve Şubelerimizi Ziyaret Etmeniz Halinde;

 • Şirket merkezimizde ve şubelerimizde gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, ERSAN ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Şirket merkez ve şube giriş- çıkış ziyaret bilgi ve belgeleriniz ile güvenlik kamerası kayıtlarınızı,
 • Sizlere daha gelişmiş bir hizmet sunabilmek amacıyla ad soyad, telefon numarası, e-posta, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve adres verileriniziişlemekteyiz.

Web Sitemizi Ziyaret Etmeniz Halinde;

 • Web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanımlarınıza ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ile etkin bir müşteri/yatırımcı deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site'de çerez vb. yöntemler kullanmakta ve Site/Mobil Uygulama'yı kullanım (gezinti) bilgilerinizi işlemekteyiz. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi içinwww.kimmarket.com adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.
 • Tarafınızla iletişim kurulabilmesini sağlamak amacıyla ad, soyad, e-posta adresi, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla log kayıtları bilgilerinizi,
 • Sitemizdeki tercihlerimiz doğrultusunda size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında ERSAN'a ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site'deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yapılması, Yatırımcı ve Ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaları ve operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları kapsamında ad soyad, cinsiyet, e-posta adresi, cep telefonu numarası, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, il, ilçe,demografik bilgiler, Site içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, iletişim tercihleri, anket cevapları verileriniziişlemekteyiz.

İletişim Kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde;

 • Çağrı merkezi, e-posta, Site, sosyal medya ve benzeri kanallar ("İletişimKanallarımız") üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, hizmet/işlem güvenliğini sağlayabilmek, tüm ziyaretçi ve yatırımcı ilişkileri süreçlerini daha iyi yönetebilmek, takip edebilmek ve raporlayabilmek ile kalite standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya kullanıcı adı, e-posta adresi, cep telefonu numarası, paylaşılması halinde sabit telefon numarası, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, log kayıtları verilerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi,
 • Ziyaretçi ve Yatırımcı memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı,
 • Talep ve şikayetinizin Merkezimiz ile ilgili olması halinde Merkez güvenlik kamerası kayıtlarınızı işlemekteyiz.

Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler

 • Muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, ERSAN ve çalışanlarının ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve yatırımcı ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışma ve geliştirmeler, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması kapsamında ad soyad, cinsiyet, opsiyonel olarak paylaşmanız halinde doğum tarihi, yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde bulunması halinde imza ve T.C. Kimlik Numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres, talep ve şikayetleriniz, faturalarınız, ödeme bilgileriniz (Kredi/Banka kartının ilk 6 ve son 4 hanesi, ödeme tutarı, kartın ait olduğu banka bilgisi, referans numarası), çağrı merkezi ses kayıtlarınız, ticari iletişim izin bilgisi, Site üzerinden işlem yapmanız halinde log kayıtları, IP adresi, çerez kayıtları (IP adresi, gezinti bilgileri, kullanılan cihaz bilgisi (ID) ve trafik verisi) Merkezimizde işlem yapmanız halinde Merkez güvenlik kamerası kayıtları, ilgili hukuki işlem bilgileriniz ile uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri verilerinizi işlemekteyiz.

3.   Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebimiz Nedir;

Kişisel verilerinizi, Merkezimiz, iş ortakları veya danışmanlar tarafından; Merkezimizde bulunan güvenlik kameraları ve cihazlar aracılığıyla, Merkezimizde sözlü olarak ERSAN çalışanlarına beyan ettiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Sitemizi ziyaret etmeniz sırasında verdiğiniz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi ve bu kanallar üzerinden işlem yapmanız, Merkezimiz ve Sitemiz nezdinde her türlü tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt, davranışsal hareket ve işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, İletişim Kanallarımız veya Merkezimiz üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle ve resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi;  

 • Yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile sözleşme sonrası destek süreçlerine ilişkin olarak "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması",
 • Site kapsamındaki pazarlama, segmentasyon ve analiz çalışmaları kapsamında kişisel veri işleme süreçlerine ve ticari iletişim faaliyetlerine ilişkin olarak vereceğiniz "açık rıza",
 • Site kullanımına ilişkin şüpheli işlemlerin tespiti ve önlenmesi, işlem güvenliğinin sağlanması, operasyonel süreçlere (stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları) ilişkin çalışmalar ve yatırımcı ve ziyaretçi ilişkileri süreçlerimize ilişkin olarak "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması",
 • Merkezimizde güvenlik kameraları ile kayıt yapılması süreçlerine ilişkin olarak "veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması","hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması"ve "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi",
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin "hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi" ve "kanunlarda açıkça öngörülmesi",
 • Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da "hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması",
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz/işliyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, tarafımıza yazılı olarak başvurmak suretiyle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz. 

4.   Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız;

ERSAN için ziyaretçilerin, müşterilerinin, iş ortaklarının kişisel verilerinin gizliliği esastır. ERSAN olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin'de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak

 • ERSAN iş ortaklarına, bayilerine ya da iştiraklerine, danışmanlarımıza,
 • Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Dış kaynaklı ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,
 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması amacıyla sınırlı olarak hissedarlarımıza,
 • Açık rızanız ya da kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde yurt içine veya yurt dışına,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara,
 • Online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine,
 • Tarafınıza fiziken iletilmesi lüzumu bulunan evrak, doküman ve her nevi taşınır eşyayı size ulaştırmak, lojistik hizmetleri ve sözleşme sonrası destek hizmetlerini verebilmek, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları, tedarikçi ve hizmet sağlayıcılarıyla (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek hizmeti sağlayıcıları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, gönderi/kargo/kurye, arşivleme ve depo hizmeti verenler gibi) ile, bu firmalara,
 • ERSAN'nın internet sitesi üzerinden bilgi almanız durumunda ilgili internet sitesi işleten işletmecilere karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işleminize ilişkin bilgileri ilgili internet sitesi işletenlere,
 • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlarile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız.
 • KVKK kapsamına giren kişisel veriler; yasal mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlarla, başkaca kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler, yetkili adli merciler), yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek üzere ERSAN'ın hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlarla ve diğer üçüncü kişilerle
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlara,
 • Sitemizdeki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında tedarikçilerimize
 • ERSAN'a herhangi bir sebeple kredi/banka kartı ile ödeme yapmanız halinde kredi/banka kartı bilgilerinizi, ERSAN tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere, aktarılabilmektedir.

5.   KVKK Kapsamındaki Haklarınız;

ERSAN tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK'nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ERSAN'a daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

KVKK'nın 11. maddesi kapsamında ERSAN Ziyaretçileri, Müşterileri ve İş Ortakları;

a.   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.    KVKK'nın 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.   (e) ve(f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h.   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6.     Veri sahiplerinin haklarını kullanma yöntem ve usulleri;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi  ERSAN'a iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda başvurunuzda;

a)    Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d)    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e)    Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak ERSAN'nın Yenibosna merkez Mahallesi 29 ekim caddesi no:11 yenibosna / Bahçelievler / İstanbul adresine verebileceğiniz gibi 6698 sayılı Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Ersan Alışveriş Hizm. Ve Gıda San. Tic. AŞ ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ERSAN tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ERSAN kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. ERSAN'nın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu sıfatıyla başvuruların kabul edileceği iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Veri Sorumlusu: Müşteri ilişkileri departmanı

E-posta:  musteriiliskileri@kimgrup.com

Adres: Ersan Alışveriş Hizm. Ve Gıda San. Tic. AŞ

Yenibosna Merkez Mh. 29 Ekim Cad. No: 11/C 1.Kat  Yenibosna/Bahçelievler/İST

Kampanya ve etkinlikler için e-posta listemize kayıt olabilirsiniz.